wiki:Trac/Duzenleme

Wiki ve İş Listesinde Sayfa Biçimlendirme

Trac'ta wiki ve iş listesi bütünleşik olduğundan, aynı sayfa biçimlendirme araçları iki tarafta da kullanılabilir. Biçimlendirme için kullanabilceğiniz iki yöntem vardır, bir kelime işlemci programındaki gibi düzenleme imkanı sunan "WYSIWYG", veya Trac'ın kendi biçimlendirme araçları. Bu iki yöntem de aşağıda açıklanmıştır.

Sayfalarda yapacağınız değişiklikleri "Submit Changes" düğmesi ile kalıcı hale getirmeden önce "Preview Page" ile sayfanın ön izlemesine bakıp, herhangi bir hata olmadığından emin olunuz. Sadece denemeler yapmak istiyorsanız bunu deneme yapabilmeniz için ayrılmış sayfada yapınız.

WYSIWYG Biçimlendimesi

Trac'in wiki biçimlendirmesine aşina değilseniz, sayfa düzenleme kutusunun üzerinde yer alan "wysiwyg" seçeneğini seçebilirsiniz. Bu sayede tıpkı bir kelime işlemci kullanıyormuş gibi, yaptığınız değişiklikleri anında görebilirsiniz. (wysiwyg = What You See Is What You Get = Ne Görürsen Onu Alırsın). Bütün yaptığınız katkıları bu araç ile yapmanızda bir sakınca yoktur.

Sayfa düzenleme kutusunun üstünde çıkan çubuktaki seçenekleri kullanarak başlık/alıntı açabilirsiniz, kalın, eğik, altçizili ve diğer biçimlerde yazabilirsiniz. Silgi düğmesi ile seçtiğiniz metindeki biçimlendirmeleri kaldırabilirsiniz. Dünya düğmesini kullanarak seçili metni bir wiki sayfasına bağlantı haline getirebilirsiniz. "Enter trac link" kutusuna ilgili sayfanın "wiki ismini", yani adres çubuğunda "/wiki/"den sonra yazılı olan sayfa ismini girmelisiniz. Yeni sayfa oluşturmak için aşağıda yer alan "yeni sayfa açmak" alt başlığına bakabilirsiniz. Üzerinde çarpı bulunan dünya düğmesi yaptığınız bağlantıları kaldırmanızı sağlayacaktır.

Listeler wiki'de oldukça sık kullanılmaktadır, numaralı ya da noktalı listeler oluşturabilmeniz için gerekli düğmeler mevcuttur. Bunların yanında listenin girintisini azaltmanızı veya arttırmanızı sağlayan düğmeler vardır.

Tablo düğmesi ile tablolar oluşturabilirsiniz.

Eğer aşağıda açıklanan Trac biçimlendirme araçlarını kullanmak istiyorsanız, "textarea" üzerine tıklayabilirsiniz.

Yeni Sayfa Açmak

Yeni sayfa açmak için, önce mevcut sayfalardan uygun olan bir tanesinin içinde yeni sayfanın "wiki ismine" giden bir bağlantı oluşturun. Sayfanın wiki isminde Türkçe karakter ve boşluk kullanmamaya özen gösterin, kelimeleri ayırmak için alt çizgi(_) karakterini kullanabilirsiniz. Verdiğiniz bağlantının metni, sayfayı açıklayan bir cümle ya da doğrudan sayfanın başlığı olabilir. Sayfadaki değişikliği kaydettiğinizde yeni sayfaya verdiğiniz bağlantının soluk olduğunu göreceksiniz.

Soluk bağlantıya yıkladığınızda boş bir sayfaya gideceksiniz, burada "Create this Page" düğmesi ile yeni sayfayı oluşturabileceksiniz(Sağ taraftaki kutuda "DefaultPage" seçili olduğundan emin olun). Yeni sayfada taslak bir içerik sizi bekliyor olacak. En başıtaki sayfa başlığını girmeyi ihmal etmeyin. Sayfa başlığı, WYSIWYG'te "Header 1" biçiminde, Trac biçimlendirmesinde birer eşittir işaretleri arasında olmalıdır.

Son olarak, oluşturmakta olduğunuz sayfaya mevcut bir başka wiki sayfasından bağlantı verilmiş olduğundan eminseniz, sayfada yer alan uyarıyı silip sayfa içeriğini yazmaya başlayabilirsiniz.

Trac Wiki Biçimlendirme Araçları

Aşağıda sık lazım olacak biçimlendirme araçlarından bahsedilmiştir, tam liste için WikiFormatting ve TracLinks sayfalarına bakabilirsiniz.

Paragraflar ve Temel Biçimlendirme

Paragraf atlamak için, bir veya daha fazla boş satır bırakıp öbür paragrafı yazmaya başlayabilirsiniz. Enter tuşunu kullanarak yeni satıra geçmeniz trac biçimlendirmesi için bir şey ifade etmeyecektir. "[[BR]]" kullanarak yeni bir satır açılmasını sağlayabilirsiniz ancak bunun yerine paragraflar ve listeler kullanmanız daha uygun bir çözüm olur.

Kalın, eğik, altıçizili, üstü çizili yazmak için aşağıdaki gibi kullanımlar var.

'''Kalın'''
''eğik''
__altıçizili__
~~üstü çizili~~

Temel biçimlendirme araçlarından bir kısmını kullanmanızı sağlayan kısayolları, sayfayı düzenlediğiniz kutunun üzerinde bulabilirsiniz.

Başlıklar

Her sayfanın en başında bir adet ana başlık olmalı, bu sayede sayfanın okunabilirliğini arttıyor ve sayfanın konusunu anlamak için adres çubuğuna bakmaya gerek kalmıyor. Adres çubuğunda görünen başlık ile sayfanın gerçek başlığı farklı olabileceğinden ana başlık kullanmak önemli.

Başlıklar eşittir işaretleri ile yapılıyor, eşittirler ile başlık metni arasında birer boşluk bulunmalı.

= Ana Başlık =
....
== Alt Başlık 1 ==
== Alt Başlık 2 ==

Listeler

Liste yapmak için her liste öğesinin başında "boşluk + liste karakteri + boşluk" olmalı. Liste karakteri olarak '*' veya '-' kullanırsanız numara sırası olmayan liste, '1', '1.1' gibi sayılar kullanırsanız sıralı liste olur.

Listeyi alt listelere bölmek için satırın başındaki boşluk sayısını arttırın, boşluk sayısı konuda tutarlı olduğunuzda trac listelemeyi doğru yapacaktır.

 * Ana 1
   * Alt 1
   * Alt 2
 * Ana 2

 1. Sıralı a
   1. sıralı sonraki
   1. sıralı hede
 1. Sıralı son.
  a. Farkli listeleme bicimi
  a. Farkli son
 • Ana 1
  • Alt 1
  • Alt 2
 • Ana 2
 1. Sıralı ilk
  1. sıralı sonraki
  2. sıralı hede
 2. Sıralı son.
  1. Farkli listeleme bicimi
  2. Farkli son

Wiki Sayfalarına Bağlantı Vermek

Wiki sayfalarına Trac biçimlendirmesi kullanarak bağlantı vermek için tercih ettiğimiz biçim aşağıdaki gibi; köşeli parantezler içinde wiki: sonrasında sayfanın wiki ismi (Türkçe karakter ve boşluk içermesin), sonra bağlantının sayfada görünecek metin kısmı. Örnek olarak "Wiki sayfalarını nasıl düzenlerim" bağlantısı için sayfaya yazılması gereken kısım.

[wiki:Trac/Duzenleme Wiki sayfalarını nasıl düzenlerim]

İşlere Bağlantı Vermek

İşlere bağlantı için '#' işaretinden sonra iş numarası girilebilir. Bir işteki belli bir yoruma bağlantı yapmak için sonuna "comment:ticket:6:2" şeklinde yorum numarası yazılabilir. (Bunu öğrenmek için yorumun en başında çıkan '¶' karakterinin üzerinde bekleyin)

Örneğin: #1 doğrudan işe bağlantı, comment:ticket:1:2 işteki bir yoruma bağlantı.

Metni olduğu gibi korumak

Trac'ın biçimlendirme motorundan koruması gereken metinleri de trac wiki'ye veya işlere ekleyebilirsiniz (mesela; önceden biçimlendirilmiş ama trac'a doğrudan yapıştırıldığında biçimi bozulan düz metin, bir ayar dosyasının içeriği, ...)

Bunun için ayrı bir satırda duran üç adet küme parantezi ile başlayıp, dosya içeriğini yapıştırıp, bir satırda duran üç küme parantezi ile kapatmalısınız.

{{{

Başlık 
------

metin 
   biçimi 
      bozulmaz 
}}}