Ticket #8 (accepted)

Opened 9 years ago

Last modified 9 years ago

Depo ile ilgili İngilizce bir(kaç) sayfanın hazırlanması

Reported by: doruk.fisek Owned by: gokhan.kilinc
Component: _Web Sitesi Version:
Keywords: Cc:

Description

Depo sayfasını ziyaret edebilecek yabancı ziyaretçileri düşünerek, en azından bir temel sayfanın İngilizce'sinin de yer alması ve ana sayfada "You don't speak Turkish, click here" tadında bağlantıyla o sayfalara geçiş sağlanması.

Change History

comment:1 Changed 9 years ago by gokhan.kilinc

  • Owner set to gokhan.kilinc
  • Status changed from new to accepted

Temel sayfa başta olmak üzere İngilizce olmasında fayda olacak sayfaları şu anki sayfaların İngilizcelerini eğer sizler için de uygunsa oluşturabilirim.

comment:2 Changed 9 years ago by doruk.fisek

Elbette uygun.

comment:3 Changed 9 years ago by gokhan.kilinc

Merhabalar, iş,askerlik, sağlık sebebi ile harekete geçmem zaman aldı. Index'e bir göz attım WikiStart/en sayfası oluşturulmuş. Aşağıdaki içerik uygunsa o metni o sayfaya aktarabilirim.

Welcome to web page of Pardus Linux Distribution's Corporate 2 Release Contribution Repository action.

Installing Pardus Corporate 2, would have added an official "package repository" automatically which provided by the project. You could install a variety of programs from that package repository with the package manager.

Contribution repository, enables you to reach some additional software with the package manager. The works and action continue to add new softwares packaged specifically for Corporate 2 Release to the Contribution Repository.

To add Corporate 2 Contribution Repository to your system you could follow the instructions.

If you wish to join the packaging works, you could have a look at packager section.

If you have any questions, checkout the menus and pagelinks on the right and also faqs. As well as do not hesitate to get in touch.

Note: See TracTickets for help on using tickets.