Ticket #23 (new)

Opened 9 years ago

Last modified 8 years ago

Statik Trac sayfalarında directoryindex / autoindex çalışmaması

Reported by: doruk.fisek Owned by:
Component: _Web Sitesi Version:
Keywords: Cc:

Description

Trac http://pardus.linux.org.tr sayfasının kökünde bulunduğu için, o alan adı altında sunmak istediğimiz statik sayfaları (ör: paketler web arayüzü ve istatistikleri, ikili paket deposu) Trac'ın htdocs dizinine koymamız gerekiyor.

Birinci problem dizine index.html koysak da,  http://xx.com/dizin/ diye eriştiğimizde index.html'i otomatik bulamıyor (çözüm olarak Apache redirect kullanıyoruz şu anda).

İkinci sorun ise, istesek de bir dizinin listesini web üzerinden alamıyoruz (Apache autoindex özeliği). Bu olmayınca ikili paket deposundaki paketlerin direkt listesini veremiyoruz, yansılama/direkt indirme sorunu yaratıyor (çevresinden dolaşmak için derleme çiftliğinde depoyu oluşturan betiğe bir de index.html oluşturmaya ayarlamak mümkün).

Her iki konuda da trac-users listesine yazdım ancak henüz yanıt veren olmadı:

 http://groups.google.com/group/trac-users/browse_thread/thread/d0ef9906d7cd0c2c

Note: See TracTickets for help on using tickets.